Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/... "
ΣΤΗΡΙ-ΖΩ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!!!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

                 

Τσoμάκη Ευαγγελία - Τοπική Σύμβουλος Δ/Ε Ανθούσας: H πλήρης ανικανότητα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ)

Written By Pallini Press on Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 | 7:46 μ.μ.
Θέμα:  Μη προέγκριση άδειας για την προσωρινή εγκατάσταση της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού παρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ και μη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.


Προς:

Γραφείο Δημάρχου Παλλήνης

Υπόψη Δημάρχου κ Αθανασίου Ζούτσου


Κοινοποίηση:


1. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

κ. Άγγελο Λιακόπουλο

2. Γενικό Γραμματέα

κ. Τέντη Γεώργιο

3. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου

4. Το Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας

κ. Πέτρο Δρακόπουλο

5. Περιφέρεια Αν. Αττικής

6. Αποκεντρωμένη διοίκηση

                     

Κύριοι,


Το σημερινό θέμα που με την παρούσα μου αναφέρω, είναι υψίστης σημασίας τόσο για τους πολίτες της Δημοτικής Ενότητας που ζούμε, όσο και για εμάς τους ίδιους ως εκλεγμένων Τοπικών Συμβούλων, από τους δημότες της Ανθούσας.

Η Δημοτική αρχή και οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι εγκατέλειψαν τα πάντα, απαξιούν και απαξιώνουν. Και συγκεκριμένα:

Στο Χώρο του ιδιωτικού πάρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ, εγκαταστάθηκε ήδη μια επιχείρηση ( ΤΣΙΡΚΟ), που ξεκινά τις παραστάσεις της

την Παρασκευή 23/9/2016, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπει  η παράγραφος 2 του άρθρου 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

Άρθρο 80

      Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο. Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 81

Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά.

Πως λοιπόν κύριε Δήμαρχε και κύριοι Αντιδήμαρχοι θα λειτουργήσει η αναφερόμενη επιχείρηση αφού δεν έχει προηγηθεί συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Ανθούσας  με θέμα προέγκριση άδειας για την προσωρινή εγκατάσταση της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού παρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

      Κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

 Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται  από την δημοτική αρχή, χορηγείτε προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας ΑΝΘΟΥΣΑΣ, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν και προβλέπει  η παράγραφος 2 του άρθρου 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

         Μην ξεχνάτε  κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

Ότι η πιο παραπάνω διαδικασία είχε τηρηθεί βάση ότι προβλέπει ο προαναφερόμενος  νόμος  το 2014 όταν η ιδία ή άλλη επιχείρηση με την επωνυμία ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ δραστηριότητας  ΤΣΙΡΚΟ ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ, ζήτησε και πήρε χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού πάρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Σας υπενθυμίζω και σας επισύναπτα  κύριοι σχετικά έγραφα που αποδεικνύουν το αληθές του προαναφερόμενου:

1/ Διαβιβαστικό  από τον δήμο Παλλήνης και την διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  προς το τοπικό συμβούλιο Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 39199/7-11-2014.

2/   Από δήμο Παλλήνης από την υπηρεσία δόμησης  με αριθμό πρωτοκόλλου 5598/943 στις  23/10/2014.

3/      Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 της κύριας Δημήτριου Δέσποινας εκπροσώπου της επιχείρησης.

4/    Την εισήγηση τις 7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014.

5/   Πρόσκληση για την 7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 7/11/2014.

6/  απόσπασμα από την7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014.

7/  Αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως περίληψης αποφάσεως της 7η συνεδρίασης του συμβούλιου της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014, με αριθμό πρωτοκόλλου  Δ.Υ./ 10-11-2014.        Κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

Τι έγινε, τότε διοικούσαν άλλοι;……..ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΤΕ; για πέστε μας;

Το σημερινό συμβάν δηλώνει πλήρη διάλυση των υπηρεσιών του δήμου μας.

Απαξιώνετε  το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας.

Την πλήρη ανικανότητα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

 Μην ξεχνάτε  κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

      ΣΑΣ  ΘΥΜΙΖΩ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

  Αμέλεια, Κακοδιαχείριση, Ανευθυνότητα, Κακιά Στιγμή,

Ποινική δίωξη στον δήμαρχο Ελληνικού για το θάνατο στο λούνα παρκ.Σε ποινική δίωξη σε βάρος του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Χρήστου Κορτζίδη για τον τραγικό θάνατο ενός 13χρονου παιδιού σε Λούνα Παρκ της περιοχής, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Η δίωξη βασίστηκε πόρισμα των επιθεωρητών-ελεγκτών δημόσιας διοίκησης στο οποίο καταλογίζονται ευθύνες στο δήμαρχο για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ στο οποίο έχασε τη ζωή του το παιδί και τραυματίστηκε σοβαρά η μικρότερη αδελφή του.

Για την άσκηση της δίωξης σε βάρος του Χρήστου Κορτζίδη βάρυναν οι αναφορές και οι επισημάνσεις των ελεγκτών εναντίον της δημοτικής αρχής, η οποία φέρεται να μην έλεγξε ποτέ τις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ για να εγκρίνει άδεια λειτουργίας. Οι ελεγκτές διαπιστώνοντας ότι για την επίμαχη απόφαση  δεν χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις που προβλέπονται για καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, στο άρθρο 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.Επίσης, σύμφωνα με το πόρισμα, ο Δήμος , δεν ζήτησε ποτέ τα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια, η οποία τελικά δεν εκδόθηκε ποτέ.

Στη δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης καταλογίζεται και το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ενέργεια προκειμένου να σφραγιστεί η παράνομη επιχείρηση. Μάλιστα ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι ο δήμαρχος, με τη διαπίστωση της παράνομης λειτουργίας της επιχείρησης, θα έπρεπε να δώσει εντολή στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού να σφραγίσει το Λούνα Παρκ.ΠΟΙΟΙ, ευθύνονται γι' αυτό, ποιοι είναι αρμόδιοι και επιτέλους, σε ποιους πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες? Ποια είναι η θέση του Δημάρχου για αυτή την κατάσταση; Δεν είναι απλά προβλήματα της καθημερινότητας, κύριοι της… Εξουσίας!

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ….επιτέλους ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ!!!!!Τσoμάκη Ευαγγελία                              Παλλήνη 22/9/2016

Τοπική Σύμβουλος

Δ/Ε Ανθούσας
7:46 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Προεδρικό κάλεσμα στον κόσμο του Παλληνιακού εν όψει Αήττητου!

 

Ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Καμπουρίδης απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της Παλλήνης

Μπορεί ο Παλληνιακός να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από τον Αχιλλέα, ωστόσο κανείς στον σύλλογο δεν χάνει την πίστη του, αφού έχει γίνει εξαιρετική δουλειά.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ενθουσιώδες κάλεσμα που απηύθυνε στον φίλαθλο κόσμο της Παλλήνης ο Γιάννης Καμπουρίδης, με τον πρόεδρο του σωματείου να αναφέρει εν όψει του κυριακάτικου (25/9) αγώνα με τον Αήττητο:
Το Δ.Σ. απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους του Παλληνιακού την Κυριακή (25/9) και ώρα 16.30 να δώσουν το παρών στο Δημ. Στάδιο, εν όψει του αγώνα με τον Αήττητο Σπατών, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!

http://pamebala.gr
10:35 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Grand Cartie Party vol 1 τo Σάββατο 24/9/2016 - Σας περιμένουμε !!!

Written By Pallini Press on Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 | 12:41 π.μ.Grand Cartie Party vol 1 τo Σάββατο 24/9/2016 22:30 στην πλατεία Μακεδονίας στον Γέρακα!
Στα decks o Marios Houhoulis θα μας απογειώσει την διάθεση με μουσική Mainstream, Afro reggae , 90s, 80s, αλλά και πολύ Ελληνική μουσική.
Στη μπάρα όπως πάντα, δροσερά ποτά και coctails .
Πριν το πάρτι και από τις 18:00 - 24:00 θα βρίσκεται κοντά μας η Coca Cola.
Θα γνωρίσουμε τα νέα προϊόντα της εταιρίας και τις νέες ξεχωριστές γεύσεις, σε συνδυασμό με Ρούμι και Βότκα.
Ποτά 7 Euro - Μπουκάλι 70 Euro
Reserve: 210-6618881 - 6981918287
P.R. Nikolas Papanastasopoulos
Δείτε εδώ φωτογραφίες από το

Opening Party @Grand Cartie Sept 2016

12:41 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Μουσική σχολή Παλλήνης “ΗΧΟΣΥΝΘΕΣΗ” – Οι εγγραφές συνεχίζονται!!!

Written By Pallini Press on Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016 | 2:38 μ.μ.

Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου & καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, ROCK ΚΑΙ JAZZ GROUP
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ London College of Music Registry of Guitar Tutors Examinations
Η μουσική σχολή ΗΧΟΣΥΝΘΕΣΗ είναι ένας αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός οργανισμός, ένα μουσικό σχολείο με υψηλό επίπεδο παρεχόμενων σπουδών.
Η εκπαίδευση ξεκινά από τη μουσική προπαιδεία(προσχολική ηλικία) και φτάνει μέχρι τις ανώτερες βαθμίδες(απόκτηση πτυχίου-διπλώματος) καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σπουδών κλασσικής, μοντέρνας και παραδοσιακής μουσικής.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής μας αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές με σκοπό να αναδείξουν το ταλέντο των σπουδαστών και να μεταδώσουν την αγάπη για μουσική.
Οι σπουδαστές βρίσκονται σε ένα κλίμα μουσικής δημιουργίας στο οποίο αναπτύσσουν τις φυσικές τους ικανότητες και ευαισθησίες και αποκτούν γνώση που θα τους κάνει, από μικρούς καλλιτέχνες σήμερα, ολοκληρωμένους δημιουργούς αύριο.
Η σχολή παρέχει στους σπουδαστές της:
 • Πτυχίο-Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος, (Ιδρυτ. Αποφ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/ 25161/15.7.99 Φ.Ε.Κ 1570/Β/5.8.99)
 • Προετοιμασία για τμήματα μουσικολογίας
 • Υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές
 • Σεμινάρια (και βεβαίωση παρακολούθησης) από διακεκριμένους καθηγητές στο χώρο της σχολής
 • Μελέτη στους χώρους της σχολής
 • Έκπτωση στην εκμάθηση δεύτερου μουσικού οργάνου
 • Τμήματα ενηλίκων
 • Εντατικά θερινά μαθήματα
 • Συμμετοχή σε συναυλίες και μουσικά σχήματα
ΗΧΟΣΥΝΘΕΣΗ1

Έχοντας επίγνωση της σημερινής ανάγκης για μια σωστή μουσική παιδεία και της σημαντικότητας στη σφαιρική μόρφωση του ατόμου, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και στην ψυχική και πνευματική του καλλιέργεια, η σχολή μας στοχεύει να μεταδώσει στους σπουδαστές, την αγάπη για την μουσική και μέσω ολοκληρωμένων μουσικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων να διασφαλίσει την πλήρη ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική και επαγγελματική τους εκπαίδευση.
Η διευθύντρια της σχολής
Οικονόμου Βαρβάρα


* http://www.ms-ixosinthesi.gr
* Η σελίδα μας στο Facebook2:38 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

«Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη, Πόλεις για να Ζεις»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ανοιχτή συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής "Λόφος Παλλήνης"

O συνδυασμός «Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη, Πόλεις για να Ζεις» και ο επικεφαλής, Παναγιώτης Μερτύρης,σας προσκαλούν την Τετάρτη 21/09/2016 & ώρα 19:00 στον χώρο του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Λόφος Παλλήνης» (Σαλαμίνος 100, Λόφος Παλλήνης) σε ανοιχτή – δημόσια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για το μέλλον της περιοχής σας.


1:05 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Μερτύρης: Δήμαρχε δες πως κατάντησες τις πλατείες και τις παιδικές χαρές της Παλλήνης !!! [ΒΙΝΤΕΟ]

Written By Pallini Press on Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 | 10:30 π.μ.Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη, Πόλεις για να Ζεις

Δελτίο τύπου για το Δημοτικό Συμβούλιο
της 06/09/2016


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου του 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα της Παλλήνης, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κος Παναγιώτης Μερτύρης, αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας (πλατείες παιδικές χαρές κτλ) και στην αποτρεπτική εικόνα που αυτά παρουσιάζουν εστιάζοντας αυτήν την φορά την προσοχή στα σιντριβάνια της Παλλήνης. Βρώμικα, γεμάτα χόρτα συνθέτουν εικόνα εγκατάλειψης, στην άλλοτε πράσινη πλατεία Ελευθερίας που κατασκευάστηκε ως χώρος αναψυχής των κατοίκων και των παιδιών της Παλλήνης. Σκουπίδια, μικροοργανισμοί και κουνούπια, αποτελούν εστίες μόλυνσης και ντροπιάζουν την πόλη μας. «Ας αναλάβουν, επιτέλους, οι ιθύνοντες του Δήμου την ευθύνη που τους αναλογεί, και ας προχωρήσουν στη λήψη άμεσων μέτρων για να ανατρέψουν την παρούσα κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά.


 Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Καρατζάς έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου στον Δήμαρχο τονίζοντάς του συγκεκριμένα ότι ο χρόνος για χρηματοδότηση του δικτύου αποχέτευσης από ΕΣΠΑ, για τα έργα που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και δεν είχαν μπορέσει να χρηματοδοτηθούν, λήγει στο τέλος του 2016 και ο Δήμος οφείλει άμεσα να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση που απαιτείται, ειδάλλως θα επιβαρυνθούν οι κάτοικοι με το αντίστοιχο κόστος.


Εκτενής αναφορά έγινε από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο θέμα των διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων των διαφόρων Δημοτικών διαμερισμάτων, για τις οποίες τα ποσά που δαπανώνται είναι υπέρογκα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος καταβάλλει για διαγραμμίσεις κάθε δυο χρόνια το ποσό των €50.000! Η δημοτική αρχή σαφώς και οφείλει να έχει ως κύρια προτεραιότητά της την ασφάλεια των πεζών και τη διαμόρφωση μιας φιλικής γειτονιάς, οφείλει όμως ταυτόχρονα να προστατέψει τα οικονομικά συμφέροντα των δημοτών και να κλείσει «καθαρές» και πιο συμφέρουσες συμφωνίες με τις ανάδοχους εταιρίες και κυρίως με χρήση καλύτερης ποιότητας υλικών τα οποία δεν «σβήνουν» μετά από έναν χρόνο.
Τελειώνοντας, το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων απέσπασε η υπόθεση του Δημότη, ο οποίος όταν ζήτησε μια βεβαίωση μη οφειλής, ενημερώθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι το χρέος συνεχίζει να υφίσταται και ότι πρέπει να εξοφληθεί. Ειδικότερα, παρά τους ισχυρισμούς του δημότη ότι το χρέος είχε αποπληρωθεί προ 20ετίας, ο Δήμος τον ανάγκασε να καταβάλλει ξανά το ποσό της οφειλής, μιας και κατά ένα περίεργο τρόπο το χρέος δεν είχε διαγραφεί από τα αρχεία του Δήμου. Ως εκ τούτου, ο δημότης αναγκάστηκε να το ξανά πληρώσει για να κάνει την δουλειά του. Βέβαια μετά από αυτό ό ίδιος ανέτρεξε σε ότι αποδείξεις είχε σπίτι του και βρήκε απόδειξη είκοσι χρόνων πριν,  στην οποία αναγράφεται η προ 20ετίας εισφορά του σε γη και χρήμα και η εξόφληση αυτής και βάσει της οποίας απαλλάσσεται κάθε από την οφειλή του προς το Δήμο. Εν τέλει και μετά από μήνες, ο Δήμος αναγκάζεται να του επιστρέψει τα χρήματα που κατέβαλλε τη δεύτερη φορά. Πολλά όμως είναι τα ερωτήματα που εγείρονται από την υπόθεση αυτή. Πού κατέληξε η πρώτη πληρωμή, αν όχι στα ταμεία του Δήμου; Πρόκειται για ένα απλό λάθος, ή μήπως κάτι περισσότερο…; Το θέμα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα πρέπει ο δήμαρχος να διεξάγει σχετική έρευνα και να μας απαντήσει σύντομα στα παραπάνω ερωτήματα. Τέτοια φαινόμενα εκθέτουν ανεπανόρθωτα την λειτουργία και την αξιοπιστία του Δήμου μας και θα πρέπει άμεσα να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν.
10:30 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Στον Παλληνιακό παρουσίασαν τις νέες -εντυπωσιακές- εμφανίσεις μαζί με τα μεταγραφικά αποκτήματα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Written By Pallini Press on Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016 | 3:49 μ.μ.Το βράδυ της Παρασκευής (16/9), στα Mikel Παλλήνης παρουσίασε ο Παλληνιακός τη νέα εμφάνιση και τα μεταγραφικά του αποκτήματα. Η υπέροχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ευχάριστο και άπαντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους πως η ομάδα θα δώσει συνέχεια στην περσινή, εντυπωσιακή, σεζόν όπου έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο και τερμάτισε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα...

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε φυσικά σύσσωμο το Δ.Σ. υπό την προεδρία του Γιάννη Καμπουρίδη, το ποδοσφαιρικό τμήμα, το προπονητικό τιμ με τον κόουτς Παναγιώτη Χριστοφιλέα αλλά και αρκετός κόσμος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως μετά από πρωτοβουλία των ανθρώπων του καταστήματος Mikel, που είναι βασικός χορηγός του συλλόγου, τα έσοδα της χθεσινής βραδιάς πήγαν στα ταμεία του Παλληνιακού για την ενίσχυση της ομάδας!

Από εκεί και πέρα, αφού έγινε η επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας την οποία έχει επιμεληθεί η NIKE, στη συνεχεία παρουσιάστηκαν τα νέα αποκτήματα, που είναι οι: Υφαντής Γιώργος, Κορώνης Μιχάλης, Κοτρωζίνης Βαγγέλης, Παυλίδης Γαβριήλ, Γιαννόπουλος Ηλίας, Βασιλαράκης Φιλήμων, Εμιλιάν Ντεντέ, Κόλλιας Στέφανος, Ντούσκος Χρήστος, Χαρίσης Βασίλης, Βιταλιώτης Λουκάς.

Ενδιάμεσα, τον λόγο πήραν τόσο ο πρόεδρος του Παλληνιακού κ. Γιάννης Καμπουρίδης ο οποίος ευχήθηκε καλή σεζόν, όσο και ο αρχιτέκτονας του οικοδομήματος Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που χαρακτήρισε την Παλλήνη οικογένεια και έστειλε τις ευχές του για καλή χρονιά.

πηγή pamebala.gr


κλικ πάνω στις φωτογραφίες
για μεγέθυνση
Τρεις από τους χορηγούς του Παλληνιακού, από αριστερά Φωτεινός Γιάννης (ΜΑΣΚΩΤ Ζαχαροπλαστεία) - Νταγιάννης Νίκος (MIKEL) - Βασίλης Χρονόπουλος (I love souvlaki), μαζί με τον πρόεδρο Γιάννη Καμπουρίδη.(φωτογραφίες: Νίκος Στρατής Κακλαμάνος)
3:49 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Τρομερή κίνηση απο Mikel Παλλήνης για την ομάδα της καρδιάς μας τον ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟ !!!! (ΔΕΙΤΕ ΤΟ)

Written By Pallini Press on Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 | 4:23 μ.μ.

Σε μία κίνηση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε συχνά  στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (και όχι μόνο) προχώρησε το MIKEL ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από λίγο  όπως μας ενημέρωσε η διεύθυνση της επιχείρησης, τα έσοδα που θα έχει το κατάστημα της Παλλήνης κατά την διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης  "Παρουσιάση νέας φανέλας και νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας του ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ", θα πάνε στα ταμεία του συλλόγου της Παλλήνης.

Όπως καταλαβαίνετε όλο το φίλαθλο κοινό της Παλλήνης πρέπει να δώσει δυναμικό "παρών" στην εκδήλωση ώστε να ενισχυθεί οικονομικά  η ομάδα της καρδιάς μας ο ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ.

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΚΕΙ - ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ MIKEL 
ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ 
4:23 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Grand Cartie - Opening Party σήμερα Παρασκευή - Σας περιμένουμε !!!

Grand Cartie
Opening Party

3:27 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Βραβεύτηκε από τον ΑΟ Φιλοθέης η Κατερίνα Στεφανίδη σε εκδήλωση αντάξια των μεγάλων επιτυχιών που είχε μέσα στο 2016 (VIDEOS & PHOTOS)

Written By Pallini Press on Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 | 12:56 π.μ.
Εκδήλωση αντάξια των μεγάλων επιτυχιών που είχε η Κατερίνα Στεφανίδη μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της απόψε (13/9) στη Φιλοθέη, με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

 Εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης ήταν και η Stoiximan.gr, που στηρίζει τις προσπάθειες της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Τη "χρυσή" Ολυμπιονίκη του Ρίο υποδέχτηκε πλήθος κόσμου που θέλησε να τη δει από κοντά και να την συγχαρεί για τις μεγάλες της επιτυχίες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν, με την κατάκτηση του διαμαντιού στο Diamond League.

Η Στεφανίδη αφού πρώτα χειροκροτήθηκε κατά την εντυπωσιακή είσοδό της, έκανε ορισμένες δηλώσεις, βραβεύτηκε και στη συνέχεια μίλησε με τους θαυμαστές της, στους οποίους δεν αρνήθηκε φυσικά και αναμνηστικές φωτογραφίες.

"Ήταν πολύ σημαντικό για μένα όταν έβλεπα Ολυμπιονίκες να μπορέσω να τους μιλήσω έστω και ένα λεπτό, όποτε σήμερα θα προσπαθήσω να περάσω όσο χρόνο γίνεται με τα παιδιά που βρίσκονται εδώ", δήλωσε η 26χρονη, που φέτος κέρδισε και το χρυσό στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, που έγινε τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος δήλωσε: "Η Κατερίνα έδειξε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, εδώ, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι μόνο επειδή κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ, αλλά κυρίως, γιατί με μια ενέργεια που έκανε μας συγκίνησε όλους. Χάρισε τα κοντάρια της στους νέους αθλητές εδώ, του ΑΟ Φιλοθέης, και για μένα αυτό δείχνει το μεγαλείο ενός αθλητή, ότι είναι πρότυπο για τη νέα γενιά, ότι είναι κάτι ξεχωριστό.

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ρίο ήταν το "κερασάκι στην τούρτα" για τη χώρα μας, σε ένα άθλημα τόσο δύσκολο, που το βλέπει όλος ο κόσμος. Κύριε Παναγόπουλε, ναι, ο στίβος είναι ο βασιλιάς των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγχαίρω την Κατερίνα για το μετάλλιο και είμαι σίγουρος ότι θα μας χαρίσει και άλλες επιτυχίες στο μέλλον".

Από τη μεριά του ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος σημείωσε: "Για την εκπληκτική σταθερότητα, για τις εντυπωσιακές επιδόσεις, τις σπουδαίες διακρίσεις της Κατερίνας Στεφανίδη, έχουν δικαίως ακουστεί τόσα πολλά που οτιδήποτε και αν προσθέσω θα ακουστεί περιττό. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας το πολύ χαρακτηριστικό εκείνο στοιχείο, για το οποίο όλοι εμείς στο ΣΕΓΑΣ νιώθουμε τόσο υπερήφανοι για εκείνη.

Το ότι δηλαδή η Κατερίνα δεν πρωταγωνιστεί μόνο στους στίβους των σταδίων όλου του κόσμου, αλλά και στο επίσης δύσκολο και απαιτητικό στίβο της επιστήμης και στον ακόμη πιο δύσκολο και απαιτητικό στίβο της ζωής. Καταφέρνει να είναι κορυφαία στο αγώνισμα της με βαθύ σεβασμό στο αγωνιστικό υπόβαθρο του αθλητισμού, κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και μαζί καταφέρνει να ζει και να χαίρεται. Γι΄ αυτό η Κατερίνα πρέπει να είναι και πρότυπο για τους νεότερους αθλητές.

Είναι γι΄ αυτό που αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα απ΄ όλα στην ίδια, αλλά και στη Ζωή και το Γιώργο, τους γονείς της, τους προπονητές της, με πρώτο το σύζυγό της Μιτς, αλλά και το σύλλογό της που καλλιεργεί τον αθλητισμό με μέτρο και με ήθος. Και για να έχουν ανταπόκριση οι επιτυχίες της Κατερίνας και των άλλων αθλητών, θα πρέπει η Πολιτεία μετά από πάρα πολλά χρόνια, να αυξήσει τα κονδύλια που διαθέτει για τον αθλητισμό. Κατερίνα για όλα όσα πρόσφερες σε ευχαριστούμε πολύ".


πηγή
12:56 π.μ. | 1 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παρουσιάζει φανέλα και μεταγραφικά αποκτήματα ο Παλληνιακός!

Written By Pallini Press on Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 | 2:47 μ.μ.Αποκαλυπτήρια... Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει ο Παλληνιακός τη φανέλα του και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα για τη σεζόν 2016-2017. Η λαμπερή εκδήλωση -στην οποία θα δώσουν το παρών και αρκετοί επίσημοι, θα πραγματοποιηθεί στο Mikel Coffee Company Παλλήνης στις 20.30 το βράδυ, με τη διοίκηση να απευθύνει κάλεσμα. 

2:47 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 1-4 | Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ ο ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Written By Pallini Press on Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016 | 3:42 μ.μ.

Πιο αποτελεσματικός, πιο έμπειρος και πιο έτοιμος ο Παλληνιακός επικράτησε με το εντυπωσιακό 1-4 του Άρη Βούλας και πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ!

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα κατά διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς και καθάρισε την πρόκριση.

Καλά στοιχεία έδειξε και ο Άρης Βούλας, κυρίως στο α' μέρος, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις πλήρωσε την απειρία του...

Το 0-1 πέτυχε ο Κοβάνης μόλις στο 4' μετά από ασίστ του Χαρίση, ενώ η απάντηση του Άρη ήταν άμεση, καθώς στο 5' ο Σπυρόπουλος ισοφάρισε σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους η Παλλήνη προηγήθηκε εκ νέου με ωραία ατομική ενέργεια και τελείωμα του Καστή, με τον Κυριόπουλο στο 72' να σκοράρει και εκείνος για το 1-3. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 78' και πάλι ο Κυριόπουλος με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

***Διακριθέντες για τον Παλληνιακό οι Γκαμάλ, Καστής και Χαρίσης.

***Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο ποδοσφαιριστής του Παλληνιακού Κοτρωζίνης ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να έχει ευτυχώς κάτι σοβαρό.

***Το παρών στο γήπεδο της Βούλας έδωσε το ΔΣ του Παλληνιακού και ο πρόεδρος κ. Καμπουρίδης, ο οποίος στο τέλος του αγώνα κατέβηκε στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την εμφάνιση και την πρόκριση.


Διαιτητές: Αντωνίου, Γκόντα, Πολυχρονιάδης


ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: Κάρσος, Βέλλης, Διακρούσης, Αντάρτης, Διαμαντόπουλος (55' Κολτσίδας), Λάσκος, Παπαδημητρόπουλος (75' Μπουλάρι), Ντε Σόουζα, Κριλής, Σπυρόπουλος (65' Σταθάκης), Παπαγεωργίου.

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Αραχωβίτης, Παυλίδης, Κοτρωζίνης, Καλούδης, Γκαμάλ, Μαυράκης (60' Δαραμούσκας), Υφαντής (75' Κούσης), Καστής, Χαρίσης (70' Καββαδίας), Κοβάνης, Κυριόπουλος.


κλικ πάνω στις φωτογραφίες
για μεγέθυνση


Όρθιοι από αριστερά:Καλούδης Α, Αραχωβίτης Η, Γκαμάλ Α,Κυριόπουλος Γ, Καστής Π, Μαυράκης Κ, Κοβάνης Δ,
Καθιστοί από αριστερά: Χαρίσης Β, Κοτροζίνης Β, Παυλίδης Γ, Υφαντής Γ.3:42 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παλλήνη: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής ΚΑΤΣΕΛΗ - Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Written By Pallini Press on Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 | 12:36 π.μ.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής ΚΑΤΣΕΛΗ παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση από το 1989. Η ξενόγλωσση εκπαίδευση αποτελεί το επίκεντρο της φιλοσοφίας μας και εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να επιτυγχάνουμε στο απόλυτο τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη κατάρτιση των μαθητών μας.

Από το 2002 διαθέτουμε νέες υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, ειδικά διαμορφωμένες για εκπαιδευτήρια, και παρέχουμε στους μαθητές μας ένα ζεστό, επικοινωνιακό και φιλικό μαθησιακό περιβάλλον. Στους χώρους μας -πέραν των ξένων γλωσσών- διδάσκεται σε αλλοδαπούς μαθητές η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, ενώ, ταυτόχρονα, προετοιμάζουμε, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, τους μαθητές μας εκείνους που επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας. 

Ακόμη, εφαρμόζοντας προηγμένες εκπαιδευτικές μεθόδους που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις πολλαπλές ευφυΐες, το μαθησιακό τύπο και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή ξεχωριστά, διατηρούμε απαρέγκλιτα τις αρχές που απαρτίζουν τη φιλοσοφία μας από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής μας. Με διαδραστικούς πίνακες, προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για κάθε μαθητή και πλήρη αξιοποίηση του διαδικτύου, προσφέρουμε μαθήματα για ECDL Πιστοποίηση Γνώσεων Δεξιοτήτων Πληροφορικής, αποτελώντας πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.


Θεωρώντας ότι γλώσσα και πολιτισμός είναι στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους, διαθέτουμε αίθουσα εκδηλώσεων και πολύ συχνά οργανώνουμε δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως προβολή ταινιών, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επίσκεψη σε κινηματογράφους και θέατρα, εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.λπ.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής ΚΑΤΣΕΛΗ οργανώνουμε με κάθε λεπτομέρεια τη δομή των τμημάτων μας καθώς και την οικονομική μας πολιτική. Έτσι, διατηρούμε προσιτές τιμές για τα δίδακτρα και -μέσα από τον σχεδιασμό ευέλικτου και ποικίλου ωρολογίου προγράμματος για τους μαθητές μας- διαθέτουμε νηπιακά, παιδικά και εφηβικά τμήματα καθώς επίσης και τμήματα ενηλίκων.Τέλος, εφόσον
ζητηθεί, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης θερινών εντατικών και επαναληπτικών μαθημάτων.
Ξεφεύγοντας από τα στενά όρια του αναχρονιστικού όρου «φροντιστήριο ξένων γλωσσών», αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών με επίκεντρο την παροχή ολοκληρωμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο μαθητή. Οι διαρκώς εκπαιδευόμενοι καθηγητές -πανεπιστημιακού επιπέδου- του οργανισμού μας εγγυώνται την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών που λαμβάνει χώρα στις αίθουσές μας.

Βιογραφικό σημείωμα Ματίνας Κατσέλη
Η κ. Ματίνα Κατσέλη είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πολυετή πείρα διδασκαλίας και διοίκησης στο χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bachelor of Arts in English Language and Literature). Μιλάει, επίσης, άριστα Γαλλικά (Diplôme d' Études Supérieures & Diplôme d' Études Françaises & Sorbonne II –επίπεδο C2), πολύ καλά Ιταλικά (Superiore –επίπεδο Β2) και καλά Γερμανικά (Grundstuffe Zertifikat Deutch –Β1).
Παρακολουθεί κάθε χρόνο πλήθος σεμιναρίων (διδακτικής, μεθοδολογίας, γλωσσολογίας, προσωπικής ανάπτυξης, αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών, προετοιμασίας εξετάσεων, αξιολόγησης μαθητών, διοίκησης Κέντρου Ξένων Γλωσσών) και συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η κ. Ματίνα Κατσέλη είναι μέλος σε ενώσεις Καθηγητών Ξένων Γλωσσών της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Συγκεκριμένα:
 • Μέλος της IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language, Διεθνής Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας) – M. Βρετανία
 • Μέλος της TESOL Inc. (Teachers of English to Speakers of Other Languages, Παγκόσμια Ένωση Εκπαίδευσης Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας) – ΗΠΑ
 • Μέλος της TESOL Greece (Teachers of English to Speakers of Other Languages, Ένωση για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Ελλάδα)
 • Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών


Περισσότερα εδώ http://www.katseli.gr/
12:36 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του Παλληνιακού [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή ο καθιερωμένος Αγιασμός της ομάδας του Παλληνιακού στο δημοτικό στάδιο της πόλης.
Παρουσία σ’ αυτή την εκδήλωση της ομάδας έδωσαν όλοι οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου.
Παράλληλα παρόντες ήταν και όλα τα μέλη της διοίκησης, καθώς και φίλαθλοι που με αυτό τον τρόπο εξέφρασαν την στήριξή προς την ομάδα.
Στη συνέχεια παργματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση πριν τον σημερινό αγώνα κυπέλλου με τον Άρη Βούλας στις 16:00 στο γήπεδο της Βούλας.
Γήπ. Βούλας: Άρης Βούλας – Παλληνιακός (Αντωνίου – Γκόντα, Πολυχρονιάδης)


ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

 


12:36 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης η Κατερίνα Στεφανίδη

Written By Pallini Press on Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016 | 9:23 μ.μ.H Kατερίνα Στεφανίδη αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για τον Αύγουστο από τους φίλους του κλασικού αθλητισμού, με τη δημοσκόπηση που διενεργεί η EEA μέσω της ιστοσελίδας της και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό που κυρίως μέτρησε για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν η νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, τον Αύγουστο.

Για το σύνολο των επιτυχιών της θα τιμηθεί την ερχόμενη Τρίτη και από τον σύλλογό της ΑΟ Φιλοθέης, στο γυμναστήριο όπου έκανε τα πρώτα της άλματα στο επί κοντώ. Μαζί της θα τιμηθεί και ο σύζυγος και προπονητής της Μιτς Κρίερ.

Παράλληλα, η Στεφανίδη θα βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός της εφετινής σειράς αγώνων του «Diamond League», εκεί όπου η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο θα καταλάβει και την πρώτη θέση στη συνολική βαθμολογία κερδίζοντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας της.


9:23 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Αγιασμός στον Παλληνιακό και κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο για δυναμικό παρών!!!

Written By Pallini Press on Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016 | 8:31 μ.μ.Λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Παλληνιακός   θα πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο Αγιασμό. Συγκεκριμένα, η διοίκηση μας ενημέρωσε πως ο Αγιασμός όλων των τμημάτων του συλλόγου (Ανδρών, Νέων, Ακαδημιών) θα τελεστεί την Παρασκευή 09.09.2016 στο Δημοτικό Στάδιο Παλλήνης, στις 18.30 το απόγευμα.
Επίσης η διοίκηση της ομάδας καλεί όλο τον φίλαθλο κόσμο της περιοχής  να δώσει δυναμικό παρών στο φετινό ξεκίνημα του συλλόγου.

8:31 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Η συγνώμη του ΜΕΡΤΥΡΗ στη χρυσή Ολυμπιονίκη ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ !!! [ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ]

Written By Pallini Press on Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016 | 10:53 μ.μ.Επιτέλους ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά του δήμου μας, μίλησε με την γλώσσα της αλήθειας και είπε όλα όσα θα ήθελε να πει ο κάθε κάτοικος αυτής της πόλης... 

Ο Παναγιώτης Μερτύρης ο οποίος έχει συνεισφέρει οικονομικά στον αθλητισμό επί πολλά χρόνια, τοποθετήθηκε από καρδιάς για το θέμα του χρυσού κοριτσιού μας Κατερίνας Στεφανίδη στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. 

Διαβάστε ένα απόσπασμα και δείτε στο βίντεο ολόκληρη την τοποθέτησή του: 

Το «ναι» αυτό Κατερίνα , μειώνει λίγο την ντροπή που νιώθουμε απέναντι σε εσένα αλλά και όλα τα παιδιά του δήμου μας, επειδή δεν μπορέσαμε να σας δώσουμε τις υποδομές, τις ευκαιρίες αλλά και την βοήθεια που αξίζατε στον ανηφορικό δρόμο σας. Ως δήμος αρκεστήκαμε σε ρετουσαρίσματα γηπέδων και σταδίων, σε προγράμματα μετρίων επιδόσεων χωρίς ποτέ να σκεφτούμε εσάς που μπορείτε να κάνετε την υπέρβαση .Η νίκη και η υπερηφάνεια ανήκει σε εσένα και την οικογένεια σου, που παλέψατε χωρίς εμάς, για εμάς και τα παιδιά μας.

10:53 μ.μ. | 1 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

ΑΟ Παλλήνης Volleyball: Οι εγγραφές ξεκίνησαν !!!

Ο ΑΟ Παλλήνης συνεπής στο ραντεβού για ακόμη μια χρόνια ξεκινάει τις ακαδημίες βόλεϊ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017. 
Το team των προπονητών μας απαρτίζεται από απόφοιτους Γυμναστικής Ακαδημίας και θα προσπαθήσουν να μάθουν στα παιδιά μας τα μυστικά του βόλεϊ και πάνω από όλα το
“ευ αγωνίζεσαι”.
Φέτος κάτι καινούργιο ετοιμάζουμε και για τους μικρούς μας φίλους (προσχολικής ηλικίας) κορίτσια από 3-6 ετών... Mini sports…. η εκμάθηση του βόλεϊ με παιγνιώδη τρόπο και για τα αγόρια προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) και πρώτες τάξεις δημοτικού.... smashbal....πρώτα βήματα εκμάθησης των μυστικών του βόλεϊ με διάφορα παιχνίδια Σας περιμένουμε όλους να ξεκινήσουμε το αθλητικό μας ταξίδι για ακόμη μια χρόνια. 

email: info@pallinivolleyball.gr
Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες

για μεγέθυνση
 

 
10:48 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Weight Fight by Christina στη Παλλήνη - Οι εγγραφές ξεκίνησαν!!!

Written By Pallini Press on Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016 | 11:03 μ.μ.

Έλα μη χαλαρώνουμε...
Στη διάθεσή σας καθημερινά και από τις 09:00 το πρωί ως τις 21:00 το βράδυ, η αίθουσα εκγύμνασης με βάρη του Weight Fight™..!
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 35.00 Ευρώ..!!!
Με τον πληρέστερο & εξελιγμένο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό του, το Weight Fight™ στην Παλλήνη, σου προσφέρει επαγγελματισμό, τέλειες υπηρεσίες και προσωπική φροντίδα.


 

Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034 203
Κιν.: 6980763073

11:03 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Σχολή χορού Lilac Fairy στη Παλλήνη - Εγγραφές από Δευτέρα 5/9/2016 - Σας περιμένουμε !!!


Σχολή χορού Lilac Fairy στη Παλλήνη
Εγγραφές από Δευτέρα 5/9/2016
Σας περιμένουμε !!!


Lilac Fairy ή αλλιώς η «νεράιδα Πασχαλιά» και καλή νονά της Ωραίας Κοιμωμένης. Ήταν αυτή που επενέβη και άλλαξε την κατάρα του θανάτου σε βαθύ ύπνο αλλά και η ίδια που οδήγησε τον πρίγκιπα στην Αουρόρα για να ξυπνήσει την Κοιμωμένη μ’ ένα φιλί και να την επαναφέρει στη ζωή… Στη σύγχρονη εποχή η Lilac Fairy είναι η παραμυθένια τέχνη του χορού, αυτή που ανυψώνει τον άνθρωπο, που του χαρίζει ζωντάνια, ευεξία και χαρά.
Για εμάς η Lilac Fairy συμβολίζει όλα τα παραπάνω και συγκεντρώνει σε δύο φράσεις την ανάγκη μας να διδάξουμε, να νιώσουμε, να εκφραστούμε αλλά και να μάθουμε μέσα από το Χορό.
Aναγνωρισμένη από το κράτος. Μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε (Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας)
Διευθύντρια: Αγγελική Ανδρουτσοπούλου
Βιογραφικό: Ξεκίνησα το μπαλέτο όταν ήμουν 2μιση ετών. Σίγουρα δε μπορώ να θυμηθώ γιατί ζήτησα από τη μητέρα μου να με πάει μπαλέτο, αλλά σίγουρα μπορώ να πω γιατί το συνέχισα. Ο λόγος ήταν ο μαγικός κόσμος του, ο οποίος μου πρόσφερε χορό, μουσική, γύμναση και τέχνη συγχρόνως όπως και αρκετή χρυσόσκονη.

Ήμουν από τα τυχερά παιδιά, τα οποία φοίτησαν κοντά σε μεγάλους δασκάλους του χορού (Μέτσης Ιωαν., Ερενίδης Λεων., Γρηγοριάδου Δεσ., Bogoeva Kal., Rizova Bor., Μπερτόλη Αλ., Μανταφούνης Χαρ., Σταματοπούλου Περ., Κυνηγού Μαρ., Καπάζογλου Ε., Γρηγορίου Μ. κ. α. ) και αυτό με έκανε να έχω μία ειδική αλλά και σφαιρική γνώση για το πώς μπορεί να διδαχθεί η τέχνη του χορού.

Όνειρο μου ήταν να γίνω δασκάλα μπαλέτου, γιατί η αίθουσα είναι αυτή που με μάγευε και με μαγεύει ακόμη.

Η ευτυχία που νιώθω κάθε φορά που ένα παιδί απλώνει εμπιστευτικά το χεράκι του στο δικό μου για να στροβιλιστούμε στον μαγικό κόσμο του χορού, είναι ισχυρό κίνητρο.

Η σχέση μου αυτή με το παιδί καλλιεργείται όχι μόνο από την αγάπη μου για τη διδασκαλία του χορού αλλά και από την άρτια εκπαίδευση μου και την πολύχρονη εμπειρία μου. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ (για όλες τις ηλικίες):
Για τη διδασκαλία του έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε το ρώσικο σύστημα “Vaganova” εμπλουτίζοντάς το με όσα στοιχεία του αγγλικού συστήματος R.A.D. θεωρούμε σημαντικά και απαραίτητα.


ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (για όλες τις ηλικίες):
Βασιζόμαστε στο πιο σημαντικό και οργανωμένο σύστημα σύγχρονου χορού της νεότερης εποχής το σύστημα “Limon” και το συνδυάζουμε με τα άλλα συστήματα που γνωρίζουμε, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο δυναμικό και ενδιαφέρον.

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (για παιδιά προσχολικής ηλικίας):
Είναι μια εισαγωγή στη μουσική και την κίνηση. Ένα μάθημα που βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν αίσθηση του χώρου, του χρόνου, της μουσικής και του σώματός τους.

YOGA
Η Ashtanga Vinyasa Yoga είναι ένα δυναμικό παραδοσιακό σύστημα γιόγκα. Κατά την πρακτική της πραγματοποιείται μία ορισμένη σειρά θέσεων (asanas) σε απόλυτο συγχρονισμό με βαθιά αναπνοή. Το σώμα βρίσκεται σε μία συνεχή κίνηση και σε κάθε κίνηση αντιστοιχεί μία αναπνοή(vinyasa). Τα οφέλη αυτής της πρακτικής τόσο σε σωματικό όσο και πνευματικό επίπεδο πολλά. Εσωτερικά και εξωτερικά το σώμα επωφελείται, οι μύες, οι αρθρώσεις, τα εσωτερικά όργανα. Το σώμα αποτοξινώνεται και οι μύες ασκούνται, το σώμα αποκτά αντοχή, δύναμη και ευλυγισία. Η αναπνοή βελτιώνεται, ο νους ηρεμεί και συγκεντρώνεται. Με συστηματική εξάσκηση ο ασκούμενος αποκτά σωματική και πνευματική ευεξία και οδηγείται σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής.  

LATIN - ZUMBA
 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (για όλες τις ηλικίες):
Ένα μάθημα που βοηθά την επικοινωνία με μόνο μέσο το σώμα μας, προάγει τη συνεργασία αλλά και αναπτύσσει δημιουργικότητα και φαντασία.
Βασικός μας γνώμονας η μουσική.

DANCE STRETCHING (για όλες τις ηλικίες):
Με ασκήσεις που έχουν τις ρίζες τους στο χορό γυμνάζουμε το σώμα και ταυτόχρονα το κάνουμε πιο ευλύγιστο και ελαστικό.


BARRE A TERRE (για όλες τις ηλικίες ):
Η τεχνική του κλασικού μπαλέτου στο πάτωμα. Μάθημα που βοηθά να αποκτήσουμε τη σωστή στάση του σώματος και επιτρέπει ακόμη και σε περίπτωση τραυματισμών να διατηρούμε την επαφή με το μπαλέτο.


ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (για όλες τις ηλικίες):
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκγύμναση του σώματος μέσα από τη φυσική και αβίαστη ροή του χορού.


 

Λεονταρίου 11, 15351 Παλλήνη Τ: 210 60 34 429, dance@lilacfairy.gr.


9:39 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια